R1091SV (은사)

첨부파일#1 : HR1091SV.jpg (349.6 KB)

규  격  : 65"
중  량  : 105g


NY70(나일론)  : 26%
S/T280(나일론)  : 34%
S/T140(나일론)  : 20%
Mx은사  : 10%
카바링스판40/70  : 10%

 로그인  회원가입   추천하기
제목: R1091SV (은사)
글쓴이: dkgood

등록시간: 2009-09-01 19:25:44
조회수: 1,984
추천수: 267
:: 디자인에 대해 정보를 더 원하시면 동경섬유로 연락 주시기 바랍니다. ::  [로그인]
  추천하기   목록보기
R1091 면스판 
(hit:484)
R1091 나일론주름지 
(hit:1124)
R1091 나일론스판 
(hit:1125)
R1091폴리무지 
(hit:1758)
R1091 폴리스판 
(hit:1896)
R1091SV (은사) 
(hit:1984)
R1091 
(hit:1984)
R1091GD(금사) 
(hit:2073)
 로그인  
  목록보기 1
       
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by 드림퀘스트