R1091 면스판

첨부파일#1 : R1091면스판_002.jpg (2.83 MB)

규   격  :   65"
중   량  :  110g
게이지  :   18G

NY 70                   30%
면 30/2합/2합        35%
면30/2합               25%
40/70 카바링스판   10%

 로그인  회원가입   추천하기
제목: R1091 면스판
글쓴이: dkgood

등록시간: 2017-08-16 15:09:31
조회수: 483
추천수: 9
:: 디자인에 대해 정보를 더 원하시면 동경섬유로 연락 주시기 바랍니다. ::  [로그인]
  추천하기   목록보기
R1091 면스판 
(hit:483)
R1091 나일론주름지 
(hit:1124)
R1091 나일론스판 
(hit:1125)
R1091폴리무지 
(hit:1758)
R1091 폴리스판 
(hit:1896)
R1091SV (은사) 
(hit:1984)
R1091 
(hit:1984)
R1091GD(금사) 
(hit:2073)
 로그인  
  목록보기 1
       
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by 드림퀘스트